Đang tải... Vui lòng chờ...

Tuyển dụng

Tuyển Nhân viên kế toán tổng hợp
Công ty cổ phần Sevendays cần tuyển Nhân viên kế toán tổng hợp.

Tuyển Nhân viên kế toán Sản Xuất
Công ty cổ phần Sevendays cần tuyển Nhân viên kế toán Sản Xuất.

Tuyển Nhân viên kế toán Kho
Tuyển Nhân viên kế toán Kho
Công ty cổ phần Sevendays cần tuyển Nhân viên kế toán Kho.

Tuyển Nhân viên kinh doanh khóa cao cấp - Mức lương 7 – 15 triệu
Công ty cổ phần Sevendays cần tuyển Nhân viên kinh doanh khóa cao cấp - Mức lương 7 – 15 triệu.

Tuyển Chuyên viên Chăm sóc khách hàng
Công ty cổ phần Sevendays cần tuyển Chuyên viên Chăm sóc khách hàng.

Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng
Công ty cổ phần Sevendays cần tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng.

Tuyển nhân viên kinh doanh
Tuyển nhân viên kinh doanh
Công ty cổ phần Sevendays cần tuyển nhân viên kinh doanh.

Tuyển nhân viên kế toán
Tuyển nhân viên kế toán
Công ty cổ phần Sevendays cần tuyển nhân viên kế toán công nợ.